Адамичева ц. 36 | 1290 Гросуплье | T (01)78-66-300 | info@kogast.si

Новости

Na podlagi veljavne zakonodaje KOGAST Grosuplje d.d. objavlja inofrmacijo o spremembi pomembnih deležov.

Družba je dne 11.10.2013 prejela obvestilo predsednika nadzornega sveta družbe Marka Avšiča, da je dne 25.09.2013 na podlagi pogodbe o prodaji delnic pridobil 10.000 delnic družbe z oznako KVGG kar skupaj z 10.588 delnicami družbe, ki jih je imel pred to pridobitvijo, predstavlja 13,5487%.

Družba je dne 14.10.2013 prejela obvestilo predsednika nadzornega sveta družbe Marka Avšiča, da je dne 11.10.2013 na podlagi izročilne pogodbe odsvojil 10.000 delnic družbe z oznako KVGG od 20.588, ki jih je imel pred odsvojitvijo, in se je s tem prenosom delnic njegov delež glasovalnih pravic znižal iz 13,5487% na 6,9678%.

Družba je dne 14.10.2013 prejela obvestilo direktorja družbe Marka Vovka, da je dne 11.10.2013 na podlagi izročilne pogodbe pridobil 5.000 delnic družbe z oznako KVGG kar skupaj z 12.050 delnicami družbe, ki jih je imel pred to pridobitvijo, predstavlja 11,2204%.

Družba je dne 14.10.2013 prejela obvestilo prokuristke družbe Katarine Avšič, da je dne 11.10.2013 na podlagi izročilne pogodbe pridobila 3.000 delnic družbe z oznako KVGG kar predstavlja 1,9743%.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.kogast.si) od 11.10.2013 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

KOGAST Grosuplje d.d.

Datum: 24.10.2013

Охрана окружающей среды

zelena ucinkovitostКОГАСТ Гросуплье уделяет большое внимание окружающей среде. 

Экологические требования учитываются как при проектировании, так и при производстве профессионального кухонного оборудования Kogast.

Режим работы

Понедельник – Пятница:
7.00-15.00
Суббота, воскресенье и праздники:
Закрыто


fb insta you tube

Контакты

АО КОГАСТ Гросуплье
Адамичева цеста 36, 1290 ГРОСУПЛЬЕ, Словения
phone +386 1 78-66-300 
mailinfo@kogast.si | mail prodaja@kogast.si
mailservis@kogast.si

куки
Защита личных данных