Adamičeva c. 36 | SI-1290 Grosuplje | T (01)78-66-300 | info@kogast.si

Novice

 

oglas natecaj 2

na katerem lahko sodelujejo dijaki in študentje katerekoli smeri, šole in fakultete s sedežem v Sloveniji.

O podjetju
Podjetje Kogast Grosuplje d.d. je proizvajalec profesionalne gostinske opreme iz nerjavečega inox materiala. Tehnične značilnosti profesionalne gostinske opreme Kogast temeljijo na čimbolj ekonomični porabi energije, ergonomski obliki, veliki funkcionalnosti, zagotavljanju higiene HACCP in hitremu ter enostavnemu servisiranju opreme. Kogast Grosuplje d.d. namenja zelo veliko pozornosti skrbi za okolje. Ekološke zahteve se upoštevajo tako pri konstruiranju, kot tudi pri proizvodnji profesionalne gostinske opreme Kogast.

Pogoji sodelovanja
Na natečaj se lahko prijavijo dijaki in študentje, ki imajo v šolskem letih 2017/2018 in 2018/2019 veljavni status dijaka ali študenta na katerikoli srednji šoli ali univerzi s sedežem v Sloveniji. Vsak od sodelujočih lahko prijavi poljubno število predlogov.

Navodila za oddajo predlogov
Na natečaju avtor sodeluje tako, da izpolni obrazec »Prijava na natečaj za redesigen termične opreme Kogast«. Obrazcu je potrebno priložiti najmanj 2 in največ 4 skic, renderjev. Poimenujte jih po sistemu Priimek_ime linije. (primer: če se pišete Novak in boste linijo poimenovali »lisa«, naj bodo slikovne priloge poimenovane s Novak_lisa; Novak_lisa_1; Novak_lisa_2; ipd.) Če avtor prijavlja več skic linij naenkrat, izpolni le eno prijavnico. V drugem delu pa doda poljubno število opisov del, ki jih prijavlja. 
Podjetje Kogast sodelovanja na natečaju ne pogojuje z ustrezno smerjo izobraževanja, zato so lahko priložene skice linij narisane z roko ali v ustreznem risarskem programu, pomembno je le, da so dovolj nazorne in razumljivo predstavljene.

 

 

3D Model (pdf)

Bočni Pogled (pdf)

Prijavni obrazec (pdf)

Prijava na natečaj in skico/risbo linije je potrebno oddati po elektronski pošti na naslov tanja.savor@kogast.si do petka 31.5.2019, do 00.00 ure. Prijav, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno označene, strokovna komisija ni dolžna obravnavati.

Navodila za izdelavo redisigna termične opreme v liniji 700 in 900
Celotna linija mora biti avtorsko delo. Avtor mora slediti aktualnim dobrim praksam industrijskega oblikovanja. Pri idejni zasnovi je potrebno upoštevati mehanske lastnosti in uporabo predpisanega materiala – nerjavna pločevina AiSi 304 debeline od 0,8 mm do 1,5mm (debelina delovne površine s = 1,5 mm, debelina stikalne plošče, sprednje obloge in vrat s = 0,8 mm). Poleg oblikovnih rešitev je dovoljen poseg v redisign tudi s potiskom pločevine na posameznih delih aparatov, kot je stikalna plošča, sprednja obloga in vrata. Spreminjanje lege in oblike detajlov oz. posameznih delov, ki so v prilogi označeni rdeče (glej prilogo: dimenzije na stikalni plošči – poz. 1 , posteljica gumba -poz. 2, dimenzija delovne površine – poz. 3, dimenzije dimnika – poz. 4), ni dovoljeno. Cilj natečaja je pridobitev kreativne, drugačne, dizajnerske ideje za profesionalno gostinsko opremo v hotelih, restavracijah, barih, šolah, vrtcih, bolnicah.

Merila za izbor
Komisija bo sestavljena iz: 
-2 članov uprave Kogast Grosuplje 
-2 člana iz razvoja Kogast Grosuplje, ki delujeta na področju razvijanja aparatov Kogast 
-1 član s področja projektive


Komisija bo izbrala 3 najboljše predloge linij na podlagi naslednjih meril: 
-skladnost z vsemi zgoraj navedenimi navodili za izdelavo projekta (0-10) 
-uporaba pričakovanega materiala in debeline (0-10) 
-kreativna zasnova in izvirnost ideje (0-20) 
-tehnična ustreznost in možnost realizacije predloga (0-30) 
-všečnost, možnost implementacije na trg (0-30) Najvišje možno število točk je 100 točk.

Izbor in obveščanje o izbranem predlogu
Komisija bo pregledala vse veljavne predloge. Po opravljenem izboru bo vse kandidate z rezultati seznanila v petek, 28.6.2019. Objava rezultatov bo dostopna tudi na spletni strani www.kogast.si .

Nagrada
Izbralo se bo tri najboljše predloge, ki bodo prejeli tudi denarno nagrado.

Avtor zmagovalnega predloga bo prejel 1.500,00 Eur neto v enkratnem znesku. 
Za drugi najboljši predlog prejme avtor 500,00 Eur neto v enkratnem znesku. 
Tretji najboljši predlog prejme avtor 150,00 Eur neto v enkratnem znesku. 
Nagrade bo podjetje Kogast Grosuplje d.d. izplačalo v juliju 2019.

Implementacija predlogov
Avtorji sodelujejo na natečaju prostovoljno. Po uradni razglasitvi rezultatov bo naročnik poljubno število avtorjev povabil k sodelovanju pri poskusu izdelave predlaganih rešitev. K sodelovanju bodo lahko povabljeni tudi nenagrajeni predlogi, če bo podjetje presodilo, da bi se jih dalo ustrezno implementirati. Kogast Grosuplje d.d., si pridržuje možnost odstopiti od drugega dela razpisa – implementacija predloga, če bi se izkazalo, da predlaganih del ne bo mogoče ustrezno in zadovoljivo izdelati.

Avtorske pravice
Z oddajo natečajnega predloga natečajniki pristanejo na vse pogoje natečaja, javno predstavitev svojih predlogov (z imenom avtorja), kakor tudi, da se njihovi predlogi po končanem natečaju hranijo ali uporabijo za potrebe podjetja. Skupaj s prijavnim obrazcem je potrebno priložiti tudi podpisano izjavo o prenosu materialnih avtorskih pravic na podjetje Kogast Grosuplje d.d., za morebitno uporabo idejnih rešitev.


Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju.

O podrobnostih bodo sodelujoči seznanjeni naknadno. Potek natečaja lahko spremljate na uradni strani www.kogast.si in na družabnem omrežju Facebook: facebook.com/Kogast Grosuplje d.d. 
Prijavnica je dostopna na spletni strani Kogast Grosuplje d.d. 
Kontaktna oseba natečaja: tanja.savor@kogast.si

 

 

Zelena učinkovitost

zelena ucinkovitostKogast Grosuplje d.d. namenja zelo veliko pozornosti skrbi za okolje.

Ekološke zahteve se upoštevajo tako pri konstruiranju, kot tudi pri proizvodnji profesionalne gostinske opreme Kogast. Izdelki z domiselnimi ekološkimi rešitvami so označeni z znakom Zelene učinkovitosti, ki jo upodablja drevo brest. 

Delovni čas

Od ponedeljka do petka:
7.00 - 15.00
Sobota, nedelja in prazniki:
Zaprto


fb insta you tube

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 

Kontakt

Kogast Grosuplje d.d. 
Adamičeva c. 36 | SI-1290 Grosuplje 
phone 01 78-66-300 
mailinfo@kogast.si | mail prodaja@kogast.si
mailservis@kogast.si

 


Pravna obvestila
Varovanje osebnih podatkov