Adamičeva c. 36 | SI-1290 Grosuplje | T (01)78-66-300 | info@kogast.si

HACCP - Sistem za zagotavljanje varnega živila v proizvodnji in pripravi živil

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) System je sistem ukrepov, predpisov in kontrolnih postopkov, ki naj zagotavljajo varnost v pripravi živil. To bi lahko prevedli kot Sistem ocene tveganja in določitve kritičnih točk.

Drugače povedano, HACCP je sistem, ki zagotavlja prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi učinkovinami v živilih oziroma škodljivimi stanji, ki lahko ogrožajo zdravje.

 

V kuhinji vzpostavljen notranji nadzor na osnovah HACCP sistema mora:

  • omogočati prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih učinkovin, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje,
  • predpisati izvajanje potrebnih ukrepov za preprečevanje fizičnih razmer,
  • vzpostavljati stalen nadzor na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah), kjer se tveganja lahko pojavijo. Osnovna naloga vsakega takega sistema pa je seveda določitev kritičnih točk, ki jih bomo nadzorovali.

 

Kot pripomoček pri izvajanju ene izmed nalog sistema HACCP (nadzor in zapis dogajanja) je tudi centralni računalniški nadzor nad kritičnimi točkami v procesu predelave hrane. Brez dvoma je kritična točka celoten sistem hrambe živil od hladilnic, zamrzovalnikov, hladilnikov in druge hlajene opreme.

HACCP plan

Naša kuhinjska oprema je pripravljena za priklop na centralni računalniški sistem, ki lahko nadzira kritične točke v našem sistemu predelave hrane. Opremljena je z ustreznimi računalniškimi vmesniki, ki omogočajo prenos podatkov na računalnik.

 

Računalniški program za nadzor kuhinjske opreme skladno z načeli HACCP omogoča:

  • stalen nadzor vseh priključenih naprav z enega mesta,
  • prenos in arhiviranje potrebnih podatkov na osebnem računalniku z možnostjo izpisa,
  • sprožitev alarma v primeru prekoračitve kritičnih parametrov,
  • samodejno klicanje intervencije v primeru alarma.

 

Kot ponudnik celovitih rešitev lahko ponudimo ustrezno programsko opremo za izvajanje nadzora nad kritičnimi točkami preko centralnega računalnika.

Zelena učinkovitost

zelena ucinkovitostKogast Grosuplje d.d. namenja zelo veliko pozornosti skrbi za okolje.

Ekološke zahteve se upoštevajo tako pri konstruiranju, kot tudi pri proizvodnji profesionalne gostinske opreme Kogast. Izdelki z domiselnimi ekološkimi rešitvami so označeni z znakom Zelene učinkovitosti, ki jo upodablja drevo brest. 

Delovni čas

Od ponedeljka do petka:
7.00 - 15.00
Sobota, nedelja in prazniki:
Zaprto


fb insta you tube

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 

Kontakt

Kogast Grosuplje d.d. 
Adamičeva c. 36 | SI-1290 Grosuplje 
phone 01 78-66-300 
mailinfo@kogast.si | mail prodaja@kogast.si
mailservis@kogast.si

 


Pravna obvestila
Varovanje osebnih podatkov