Adamičeva c. 36 | SI-1290 Grosuplje | T (01)78-66-300 | info@kogast.si

Politika zasebnosti
Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih KOGAST GROSUPLJE d.d. & KOGAST SISTEMI d.o.o. v soupravljanju zbira od vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke ali podobno.


Upravljavec
Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je:
KOGAST GROSUPLJE d.d. & KOGAST SISTEMI d.o.o. v soupravljanju
Adamičeva cesta 36
1290 Grosuplje
ID za DDV: SI24917885
Matična številka: 5034370000

Osebni podatki in namen njihove obdelave
V kolikor želite prejemati vsebine KOGAST GROSUPLJE d.d. & KOGAST SISTEMI d.o.o. v soupravljanju se lahko prijavite ali odjavite na naslednje obdelave:
• občasne e-novice
• redne e-novice
• vabila na dogodke
• obvestila o posebnih akcijah in priložnostih
• publikacije

Z izpolnitvijo teh obrazcev, naročilnice, prijave oziroma registracije in potrditvijo posredujete KOGAST GROSUPLJE d.d. & KOGAST SISTEMI d.o.o. v soupravljanju naslednje kontaktne
podatke:
•  ime
•  priimek
•  e-poštni naslov
•  telefonsko številko


Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji teh obrazcev, naročilnice, prijave oziroma registracije potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede konkretnih e-novic, dogodkov, obvestil o posebnih akcijah ali publikacij. KOGAST GROSUPLJE d.d. & KOGAST SISTEMI d.o.o. v soupravljanju spoštuje vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z mveljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu KOGAST GROSUPLJE d.d. & KOGAST SISTEMI d.o.o. v soupravljanju povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na KOGAST GROSUPLJE d.d. & KOGAST SISTEMI d.o.o. v soupravljanju, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. KOGAST GROSUPLJE d.d. & KOGAST SISTEMI d.o.o. v soupravljanju ne more v celoti izključiti morebitnega odtekanja ali zlorabe podatkov, saj so spletne tehnologije odprte za javnost in tako lahko žrtev računalniških vdorov in kot take nepredvidljive.

OPOZORILO: EU GDPR ne predpisuje posebnih tehničnih ukrepov varovanja identitete ponudnika spletne strani oz. upravljavca, kot tudi ne predpisuje izkazovanja identitete obiskovalca spletne strani. Zato so zahteve po varovanju osebnih podatkov do dopolnitve predpisa o varovanju in obveznosti izkazovanja identitete upravljavca prepuščene posamezniku, da se sam odloča ali verjame izkazani nezaščiteni identiteti upravljavca, ki naj bi jo upravljal. Upravljavec tudi ne jamči, da je lahko prepričan, da je strinjanje pridobil od posameznika, ki naj bi se strinjal s pogoji obveščanja, saj se posameznik proti upravljavcu v postopku potrjevanja ne identificira na enoličen in preverljiv način.

Seznam spletnih mest, ki jih upravlja upravljalec
Podjetje KOGAST GROSUPLJE d.d. & KOGAST SISTEMI d.o.o. v soupravljanju upravlja naslednje spletne strani:

Spletne strani kogast.si

Opis spletne strani predstavitvena spletna stran

Soglasje
Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice, dogodkih, obvestilih o posebnih priložnostih ali publikacij in ostale produkte KOGAST GROSUPLJE d.d. & KOGAST SISTEMI d.o.o. v soupravljanju obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.


Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletnih straneh KOGAST GROSUPLJE d.d. & KOGAST SISTEMI d.o.o. v soupravljanju na teh obrazcih, naročilnicah, prijavah oziroma registracijah vpišete svoje osebne podatke in se strinjate z vsako posamično obdelavo na katero pristanete. Pri vpisu osebnih podatkov KOGAST GROSUPLJE d.d. & KOGAST SISTEMI d.o.o. v soupravljanju ne pogojuje privolitve v obdelavo pri obdelavah, kjer namen presega osnovni namen obdelave zaradi katere ste prišli na spletno stran.


Upravljavec KOGAST GROSUPLJE d.d. & KOGAST SISTEMI d.o.o. v soupravljanju za obveščanje o spremembah pogojev poslovanja in spremembah politike zasebnosti uporablja storitev pošiljanja dokazljive elektronske pošte ali priporočeno regularno pošto. Zato boste o spremembah obveščeni na način, ki upravljavcu zagotavlja dokaz o pravočasni obveščenosti glede sprememb pogojev poslovanja oziroma politiki zasebnosti. Vse spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani podjetja.


Osebne podatke za namene, kot ga določa veljavna zakonodaja in kjer ni potrebna privolitev, ker je pravna podlaga obstoječa zakonodaja (npr. hranjenje računov, sklenjenih pogodb in podobno) hranimo in varujemo v skladu z Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Vaše pravice
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa ("pozabe"), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Če mislite, da so vaše pravice na spletnih straneh podjetja KOGAST GROSUPLJE d.d. & KOGAST SISTEMI d.o.o. v soupravljanju kakorkoli kršene se lahko obrnete na: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).


Čas hrambe osebnih podatkov
Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin novic, vabil na dogodke, publikacij. Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, KOGAST GROSUPLJE d.d. & KOGAST SISTEMI d.o.o. v soupravljanju izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Zelena učinkovitost

zelena ucinkovitostKogast Grosuplje d.d. namenja zelo veliko pozornosti skrbi za okolje.

Ekološke zahteve se upoštevajo tako pri konstruiranju, kot tudi pri proizvodnji profesionalne gostinske opreme Kogast. Izdelki z domiselnimi ekološkimi rešitvami so označeni z znakom Zelene učinkovitosti, ki jo upodablja drevo brest. 

Delovni čas

Od ponedeljka do petka:
7.00 - 15.00
Sobota, nedelja in prazniki:
Zaprto


fb insta you tube

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 

Kontakt

Kogast Grosuplje d.d. 
Adamičeva c. 36 | SI-1290 Grosuplje 
phone 01 78-66-300 
mailinfo@kogast.si | mail prodaja@kogast.si
mailservis@kogast.si

 


Pravna obvestila
Varovanje osebnih podatkov